Tjänster privatpersoner

Oberoende takkontroll

Vi fokuserar främst på yttre inspektion av tak för rekomendation av åtgärder. Du som kund får efter varje kontroll ett protokoll över samtliga detaljer på taket och dess skick. Detta protokoll kan sedan användas för vidare uppföljning av åtgärd via tex offert hos tredje part.

Varför?

Ditt tak är det första, och viktigaste försvaret mot naturens element. Detta gör att det utsätts extra mycket för växlingar av extrem kyla, extrem värme, kraftiga vindar, och stora mängder vatten i form av regn.

Skadas detta försvar så kan det medföra stora kostnader på byggnadens andra delar, då vatten och fukt kan tränga in.

Hur fungerar det?

Vid kontroll så rättar vi till pannor, byter mindre skador på läkt, kontrollerar känsliga områden och ger er slutligen ett dokument på takets skick, och rekommendationer på ev åtgärder som kan behövas.

Detta dokument blir sedan er trygghet vid offertansökningar, då ni direkt kan peka på vad som behöver att göras.

Övriga tjänster

Utöver oberoende takkontroller erbjuder vi även ett antal mindre tilläggstjänster vid önskemål.

  • Byte av pannor
  • Rengörning/målning vindskivor
  • Biokemisk takbehandling
  • Mindre reparationer av takdetaljer
  • Montering av glidskydd för stege
  • Montering av fågelpiggar
  • Montering av fågelskrämma
  • Montering av snörasskydd

Frågor om vår taktjänster

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
om hustak, takkontroller eller någon av våra andra jänster